A diferència d´altres disciplines naturalistes, la Micologia no té el reconeixement que li correspondria, un fet paradoxal, tenint en compte que Catalunya és un dels països més micòfils del món.
La importància dels fongs a la natura i la seva funció vital en el desenvolupament i bona salut dels boscos (es podria dir que sense bolets els boscos no existirien o ho farien a dures penes), no ha impedit que s´hagi ignorat el treball dels micòlegs des de molts àmbits del proteccionisme i de l´ecologisme. En qualsevol treball d´investigació o d´inventari d´espècies en Parcs Naturals o zones protegides s´hi poden trobar referències botàniques, d´ocells, insectes, rèptils, etc, però mai de fongs.
És per això que vull aprofitar aquest fòrum per reveindicar el paper de la Micologia en l´àmbit naturalista i que la nostra feina no quedi només en uns quants treballs que llegiran altres micòlegs en una publicació especialitzada, sino que s´entengui com una part de la ciència que busca la comprensió i el coneixement dels ecosistemes que estimem i volem protegir.

Posaré uns exemples per il.lustrar el que us explico. Totes les espècies que veureu a continuació han estat recol.lectades i fotografiades a la comarca. Algunes han estat primeres cites per Catalunya i/o la Península Ibèrica i han format part de treballs publicats en revistes especialitzades o a Bolets de Catalunya, una referència iconogràfica a nivell europeu i que publica la Societat Catalana de Micologia.

Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schaeff. & Steer) Pilát

Publicada a la làmina 1302 de la XXVII col.lecció de “Bolets de Catalunya” com a primera cita per Catalunya.
El Port de la Selva (Parc Natural Cap de Creus). Sota Cistus albidus (estepa blanca)

Amanita lepiotoides Barla

Publicada a la làmina 1305 de la XXVII col.lecció de “Bolets de Catalunya” com a primera cita per Catalunya.
Maçanet de Cabrenys. Sota Castanea sativa (castanyers).

Conocybe dunensis T.J. Wallace

Publicada en una monografia europea sobre el gènere (Fungi Europaei).
Sant Pere Pescador (PNAE). Platja de les Dunes, vegetació psammòfila.
Caldria la protecció urgent “real” de tot el front de dunes del PNAE.

Hygrophorus chrysodon var. cistophilus Pérez.De-Greg., Roqué & Macau

El Port de la Selva (Parc Natural de Cap de Creus). Sota Cistus monspeliensis (estepa negra).
Espècie força comú en el seu hàbitat però recentment publicada com a nova varietat. Aquesta recol.lecció és l´holotip de l´espècie.

Laccaria trichodermophora G.M. Mueller

Publicada com a primera cita per l´Estat a la Revista Catalana de Micologia.
Roses (Parc Natural de Cap de Creus). Sota Cistus monspeliensis (estepa negra).

Marasmius epiphyllus var. plantaginis (Heim) P.-A. Moreau & Macau

Publicada a làmina 1331 de la XXVII col.lecció de Bolets de Catalunya i a la RCM on es fa una nova combinació.

Sant Pere Pescador (PNAE). Platja de les Dunes. Sobre tiges en putrefacció de Plantago crassifolia.

Aquests són només uns exemples, però es podria ampliar el repertori d´espècies interessants o noves que s´han trobat recentment en diferents hàbitats de la nostra comarca. Algunes estan altament especialitzades, com la darrera que heu vist, altres estableixen simbiosi amb els matolls de Cistus spp. (estepes), un hàbitat que ha demostrat la seva riquesa fúngica  i que fins fa poc era completament ignorat. Fa uns dies parlàvem amb uns companys sobre la necessitat de fer una llista vermella d´espècies amenaçades i va quedar palès que per protegir algunes d´aquelles espècies era necessari protegir els seus hàbitats, un fet que em sembla imprescindible en el cas dels nostres sistemes dunars, molt alterats i amb massa pressió humana.

Anuncis