La Generalitat ja té dissenyat el nou mapa eòlic de Catalunya. Hi ha vuit zones que són aptes per a la instal.lació d´aquestes infraestructures i l´Empordà en forma part amb una previsió d´una producció de 200 MW. L´objectiu d´aquest pla global és arribar a una producció de 3500 MW l´any 2015 enlloc dels 650 actuals.
El decret estableix la creació d’una comissió mixta interdepartamental amb representació dels consells comarcals implicats, per valorar i aprovar els diferents projectes presentats. Segons la Generalitat, el decret “dóna uns senyals clars als promotors” i estableix la racionalització i ordenació de la implantació eòlica a Catalunya, tenint en compte i fent participar els diferents ens territorials implicats.
A tot això, hi ha una empresa que té un projecte per crear 32 miniparcs a la comarca en grups de 2 molins i que generarien un total de 288 MW. 
Els molins de vent estarien a una distancia mínima de 500 metres de les cases i tindrien una separació d’entre 900 i 1.000 metres respecte als nuclis urbans, seguint les recomanacions del Departament de Política Territorial. A més, els parcs tindrien una separació mínima entre ells d’uns dos quilòmetres. Totes aquestes limitacions, que incorporen els espais protegits, les zones incloses a la Xarxa natura 2000 i altres àrees, fa que l’espai disponible per col·locar els molins sigui el 20% del territori empordanès. Per la seva banda, els promotors del projecte creuen inadequat ubicar els molins als polígons industrials degut a que disposen d’unes pales de 60 metres que no poden estar ubicades damunt de cap instal·lació.
Segurament tots estem d´acord que cal una aprofitament i una gestió molt millors de l´energia i que les energies “netes” haurien de substituïr en la mesura del possible les d´origen fòssil que tenen com a conseqüència l´emissió de gasos que generen efecte hivernacle. El que serà més complicat és gestionar correctament com i de quina manera posicionar aquestes instal.lacions que tenen molta oposició per part dels municipis afectats i que segons alguns poden perjudicar la pagesia i el turisme pel seu impacte paisagístic.
Un assumpte a seguir en els propers temps.
Anuncis