Ja està a exposició pública el nou Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. És molt complet i s´hi especifiquen tant la fauna i flora a protegir, com els PEIN, patrimoni, tipus de vegetació, l´ordenació territorial, etc.

En podeu veure la informació completa al  web del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Anuncis