Tal com us vaig informar en un altre post, aquest divendres vaig fer una xerrada divulgativa sobre el món dels bolets. Amb una assistència d´unes 30 persones d´un perfil d´edat mitjana-alta, em sembla que se´n pot fer un balanç positiu, ja que, per desgràcia, aquesta disciplina naturalista no té el reconeixement ni l´interès que desperten d´altres.
Em va acompanyar en Miquel À. Pérez-De-Gregorio, president de l´Associació Micològica Joaquim Codina, i segons em va comentar posteriorment, li va semblar que l´exposició havia estat arriscada pel seu tractament però que la gent havia respost molt bé. Pels comentaris que m´han fet alguns dels assistents, es van quedar parats amb la riquesa que tenen els bolets i que no s´havien aborrit gens ni mica.
Personalment, estic satisfet de com van anar les coses i espero que hagi servit perquè la gent pugui valorar la importància que tenen els bolets dins de la natura.
                                            
Anuncis