El passat 7 de juliol es va celebrar la segona reunió-taller del grup de custòdia agrària a l’Ecomuseu-farinera de Castelló d’Empúries. En aquesta segona jornada, es van començar a debatre les mesures agroambientals que conformaran els acords de custòdia agrària, i que cada pagès o ramader es comprometrà a assolir en determinats períodes de temps. Dividides en 5 blocs diferents, aquestes mesures provenen del recull
d’altres experiències en custòdia agrària, que cal adaptar a la realitat del nostre territori. Això va fer que es generés un debat molt ric, aportant punts de vista nous, que ajuden a aclarir i definir molt millor quines són
les mesures convenients i necessàries per a arribar a una agricultura i una forma de tenir cura del bestiar sostenible i rendible.
Durant aquesta última reunió es van repassar dos blocs (Mesures en gestió d’elements naturals i Mesures segons tipologia de conreu), dels quals, de moment hi ha un total de 17 mesures aplicables:

Mesures en gestió d’elements naturals
1. Manteniment d’arbres singulars.
2. Vegetació silvestre perimetral.
3. Vegetació silvestre als turons.
4. Manteniment de boscarrons aïllats.
5. Vegetació silvestre a la vorera de torrents.
6. Potenciar sistemes que afavoreixin els refugis de fauna.
7. Manteniment de paret seca.
8. Manteniment de basses.
9. Manteniment i plantació de fileres d’arbres en marges, camins i
tallavents.
10. Plantació d’arbres i arbustos en marges.
11. Protecció de l’accés del bestiar a recs i torrents.

Mesures segons tipologia de conreu
1. Conreu de cereal.
2. Sembra de lleguminoses.
3. Prats de pastura silvestre.
4. No ús de transgènics
5. Sembra d’arbres aïllats.
6. Varietats tradicionals d’horta, de fruita i  de farratges.

Aquestes reunions es succeiran de manera mensual i esperem que es comencin a aplicar els acords que s´han près per poder fer més compatible l´activitat agrícola i ramadera amb l´entorn. Estarem al cas de nous acords.

Anuncis