El nostre entorn és força ric en aquest tipus de construccions. Feixes, barraques de vinyes i olivars, són testimoni d´un temps en què la feina al camp era el pa nostre de cada dia. Les muntanyes eren aprofitades fins i tot en els llocs de màxim pendent per cultivar-hi la vinya, i amb les feixes es podien formar petites terrasses on plantar ceps, de vegades petits horts si hi havia aigua aprop. Els nostres antecessors eren uns autèntics experts en la manipulació de la pedra, creant construccions increïbles, fruit de la seva llarga experiència i una atenta observació.
Declarades d´interès i protegides a l´altra banda de l´Albera des de fa temps, ara s´està recuperant i consolidant aquest patrimoni de la nostra història recent. A Vilajuïga s´organitza una jornada dedicada a l´estudi i el plantejament de com reconstruir les barraques i altres variants d´aquesta mena d´edificacions.
La Jornada es centrarà en l’estudi de les barraques de pedra en sec existents al paratge de Comes Tortes de Vilajuïga, on en data d’avui ja s’han reconstruït i recuperat un total de 12 barraques. Aquesta recuperació del nostre patrimoni arquitectònic rural va associada a la reobertura dels antics camins de peregrinatge, als que comunicaven amb els pobles veïns i a les carrerades de bestiar, així com amb els conreus de muntanya i a la reintroducció de les pastures.
La sessió tècnica matinal analitzarà les diferents tipologies de barraques (de planta rodona amb falsa volta de pedra, les parabarraques que aprofiten forats o balmes de les roques, i les de planta quadrada), les tècniques constructives, els materials utilitzats, els treballs i tècniques de reconstrucció i recuperació, i la problemàtica de la seva conservació i manteniment.
En el taller que es portarà a terme a la tarda, els assistents podran posar en pràctica les seves habilitats i coneixements, i aprendran de forma pràctica els secrets de la bona col·locació de la pedra en sec.
La jornada està organitzada per l’ajuntament de Vilajuïga, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i l’associació Via Pirena.
Si hi esteu interessats podeu trobar tota la informació necessària en aquest cartell.
Anuncis