Si repasseu anteriors posts, veureu que el tema del Pla Eòlic ja havia estat tractat anteriorment. Recordaré que a iniciativa de l´Administració, es va demanar a totes les comarques que podien estar afectades que redactessin un informe preliminar on hi fessin constar la seva proposta per acollir els parcs eòlics. L´Alt Empordà va ser l´única comarca que ho va fer i, malgrat això, no va servir de res. Des d´aquí es va acordar per part de municipis, pagesos, etc, proposar unes zones que, seguint les actuals infraestructures com l´autopista o el TGV, eren molt propícies per al muntatge d´aquestes instal.lacions. El Govern va ignorar completament aquesta proposta i a canvi en va oferir una en que s´invadien zones properes als Parcs o especialment fràgils.
Ara, el Tribunal Superior de Catalunya ha suspès cautelarment l’Acord de Govern de l’any passat, que establia les Zones Prioritàries de Desenvolupament de l’energia eòlica (ZDP).  Tot gràcies a la sol·licitud feta per part de la IAEDEN  i de l’Associació Respectem l’Albera (ARA) en la qual es va alegar la manca d´ avaluació ambiental.

És una gran notícia perquè ara no podran seguir tramitar i executar els projectes previstos almenys fins que s’hagi resolt el contenciós administratiu i, segurament, hauran de replantejar tot el mapa eòlic. Però en aquests moments encara no sabem com reaccionarà el nou govern que, recordem, no és el mateix dels que van redactar aquest acord.
 
Cal recordar que, a diferència d´altres països, no n´hi ha prou amb generar energia d´una manera neta, sinó que s´ha de fer de manera intel.ligent. És important pensar en la posterior distribució (és aquí on hi ha les principals pèrdues) i en preveure si, com ja s´ha fet en algun municipi del sud del país, que cada municipi tingués el seu propi molí de vent que serviria per reduir de manera ostensible la factura de l´enllumenat públic i, fins i tot en moments puntuals, generar beneficis.
Anuncis