Us faig arribar un comunicat de la IAEDEN referent a dues actuacions que han merescut atenció per part d´aquesta entitat. Per proximitat, el que em sorprèn més és el tema dels bous asiàtics que pasturen en terrenys del PNAE. NO entenia com el parc podia permetre aquesta activitat, ja que aquest bestiar provoca una compactació i roturació del sòl notables. Doncs bé, sembla ser que no hi havia permisos per aquesta explotació ramadera……sense comentaris.

Comunicat de premsa
La preocupació per a les activitats i les actuacions en espais naturals que es
duen a terme a l’Empordà continua: Una nova actuació forestal s’ha executat ja
al Pla de l’Arca (la Jonquera) i està a punt d’iniciar-se al Coll de l’Auleda
(Cantallops) sense haver passat els procediments d’aprovació corresponents.
L’IAEDEN-Salvem l’Empordà reclama la exposició pública de tots els projectes
que afecten la comarca, tal com estableix la llei.
L’IAEDEN-Salvem l’Empordà ha demanat als Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a la
Direcció General de Medi Natural i a la Direcció General de Polítiques Ambientals que
exposin públicament les actuacions que s’executen dins el projecte “Prevenció
d’incendis forestals transfronterers a l’Albera i Cap de Creus” (PRINCALB). Aquest
projecte, finançat per la Unió Europea, promou la cooperació entre diferents països
referent a la prevenció d’incendis forestals transfronteres. El maig de l’any passat ja
ens havíem queixat d’una actuació del PRINCALB, l’“Establiment d’una àrea
estratègica de baixa càrrega de combustible al Coll de Banyuls”, dins el terme
municipal de Rabós.
Ara uns veïns han informat sobre l’imminent execució d’una altra actuació dins
els termes de Cantallops: Dins del projecte “Establiment d’infraestructures de
prevenció d’incendis a la zona fronterera del Pla de l’Arca” i sota la direcció del DAAM,
està a punt d’iniciar-se l’obertura d’un vial que afecta el coll de l’Auleda (697 m) i
l’alzinar de l’Auleda on mai hi ha hagut accés motoritzat. A aquesta entitat no li consta
que el projecte hagi estat sotmès a exposició pública i a l’aprovació corresponent. La
zona on es vol actuar és un espai natural sota diverses figures de protecció com ZEPA
(Zona d’Especial Protecció per les Aus) dins la Xarxa Natura 2000 i aquesta integrada
al PEIN de l’Albera, però no s’ha passat el tràmit d’avaluació ambiental per garantir
que les actuacions són compatibles amb els valors naturals i ecològics de l’entorn.
L’actuació, a més, podria vulnerar les normes subsidiàries del planejament de
Cantallops que reconeixen la conservació de les àrees vegetals existents en aquest
espai protegit, prohibeixen plantacions d’espècies foranies i no admeten moviments de
terres ni usos diferents del “destí forestal dels boscos existents o que lesionin els
valors de la flora, fauna i paisatge natural”.
Evidentment la prevenció d’incendis és necessària, però no pot ignorar el
principis bàsics de la participació ciutadana. Denunciem que respecte les actuacions
dins el projecte Princalb, la Generalitat segueix una tramitació gens transparent i
aparentment irregular, incomplint els requisits administratius bàsics com l’exposició
pública del projecte, l’avaluació ambiental així com l’incompliment intolerable de la
normativa urbanística general i local de Cantallops. Sigui quin sigui l’òrgan competent
de la Generalitat per aprovar o promoure, contractar o executar les actuacions incloses
en el projecte Princalb, ha de donar, prèviament, compliment al procediment que
estableix la Llei 3/2007, de 4 de juliol de l’obra pública. El tràmit de la informació
pública d’un projecte és preceptiu. És per tot això, i a l’espera de la resposta de les
administracions, que l’IAEDEN-Salvem l’Empordà està estudiant posar aquest
assumpte en coneixement de la fiscalia provincial de Girona.
El DAAM dona la raó a l’IAEDEN i reconeix que l’explotació ramadera de búfales
és una activitat il·legal
Relacionat amb activitats dins els espais naturals, també volem fer saber que ara la
Generalitat ha declarat il·legal l’activitat ramadera de búfales asiàtiques dins del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà perquè no té els permisos corresponents.
Resulta incomprensible que l’administració només reacciona després d’una campanya
de denúncia, quan de l’activitat ja se’n havia fet àmplia publicitat en els mitjans de
comunicació des del seu inici. Esperem que ara s’acceleri el procés de compliment de
la legalitat.
Empordà, gener 2012
Anuncis